12 septiembre 2007

AGOST: CULTURA DE L'AIGUA I

Les terres del sud del País Valencià han plantejat tradicionalment greus dificultats per al seu aprofitament agrícola, ja que els seus forts pendents, escassetat de sòls i les baixes precipitacions, encara que d'elevada intensitat, no són el més adequat per a la implantació d'activitats agràries. Aquestes desfavorables circumstàncies no han sigut, no obstant, obstacle perquè les comunitats llauradores intentaren aprofitar econòmicament este espai, procedint a construir, en la majoria dels llits dels rius, preses de retenció o derivació i abancalant els vessants seguint les corbes de nivell.

El clima mediterrani, des del punt de vista publiomètric, es caracteritza per unes precipitacions escasses, però al mateix temps espasmòdiques. La major part del total anual pot concentrar-se en uns quants esdeveniments plujosos de la tardor, la qual cosa es tradueix, de vegades, en grans avingudes. En aquestes condicions el reg es converteix en una necessitat per a assegurar uns rendiments adequats dels cultius; on la irrigació contínua no és possible, es millora la humitat del sòl, concentrant l'aigua de pluja en algunes parcel·les seleccionades.

 
La Asociación Cultural Alicante Vivo se reserva el derecho de moderación, eliminación de comentarios malintencionados, con lenguaje ofensivo o spam. Las opiniones aquí vertidas por terceras personas no representan a la Asociación Cultural Alicante Vivo.