20 diciembre 2007

PARAULES DITES A GATA QUE JA SON HISTORIA

Esta recopilació de paraules venen a recordar als majors i a descobrir als que no ho són tant, la riquea de vocabulari, que un poble como el de Gata o el valencià, per gneralitzar més, pot guardar. He escollit a l’atzar, sense cap orde, moltes de les paraules que ja quasi estan oblidades en el temps o estan en desús, per refrescar-nos la memoria. A la present col.lecció també s’inclouen, a més de vocables, expressions i frases fetes. Si hi haguera més espai, cada paraula o frase seria motiu per fer una explicació.

TRENCAR L’ENFIT

FER-TE LA RECALCÀ

POSAR-TE UN OS AL LLOC

DEMANAR-LI A SANT ANTONI

POSAR-LI JULIVERT AL SANT

-EMPARELLAR EL MATXO

FORCAT I XARUGA

AIXADA D’ARRABASSAR

CARRETADES DE RAÏM

TAMBORET I DOLCAINA

ESPOLSADOR DE CUA DE RABOSA

TALLARINES

FORRELLAT

MÉS TORT QUE UNA CORBELLA

RAJOLETES DEL CALVARI

MÉS CEGO QUE UNA RELLA

LA SÀRIA

BEURE A GALLET

BARRALET

BOTIJA-FER BOTIJES

CRESOL

LLANDETA-DONAR LLANDA

CUL DE MORTER

SER PAELLER

TENIR LA PAELLA PEL MÀNEC

ALJUB

TABAQUET

ABSENTETA-PALOMETA

BRACA

ANAR A JORNAL

MESURETA

PULPIT-TRONA

ENRAONAR

CARRER TOMBAT

LA CAPELLA

L’HOSPITALET

EL LLAVADOR

CARRER CONILL

EL BARRANQUET

LA BAIXADETA

CARRER DE LA MORCA

CARRER DE LES ANDRADES

CARRER DE L’IMPREMTA

LES ROQUETES

PLACETA DE LÓM

CARRER LA MANEGUETA

IE EL PILÓ, IE LA FONT

CARRER LA BASSA

EL POU DE BAIX

EL POU DE DALT O DE PEDREGUER

EL CINE PASSETES

FER LLATA

PLEGAR LA FRESCA

ANAR A FER MURTA

ANAR DE MARGALLONADA

LA RANA

CAP D’ANY

DIA DE GLÒRIA

FESTA DE LES ALFÁBEGUES

LES MAJORALESSES-TRAURE MAJORALESSES

SANTA ANONIO DEL PORQUET

RESAR EL ROSARI AL RACÓ DEL FOC

ROSARI DE L’AURORA

LA SALPASSA

BERENAR LA MONA

BERENARET DE PASQUA

LA REVETLA

VETLAR UN MORT

PASSAR EL SANTÍSSIM

MISSA DE L’ANY

EL TÚMULO

ANAR A LA DOCTRINA

LA MESTRA DONYA ROSARIO

TERESETA EL QUARTET

SENYAR-SE

LES CATEQUISTES

EL DOL

ROSARI I MISSA DE DOL

TOCAR A MORTS

BESAR L’ESTOLA

L’ACOMPANYE EN EL SENTIMENT

ESCOLÀ MAJOR-SER ESCOLÀ D’AMEN

POSAR EL COBERTOR A LA PROCESSÓ

LA MATRACA

MISSA DEL GALL

PERNOLIAR A UN MALALT

TENIM UN ALBADET EN CASA

TOCS D’ALBA

BOLQUERS-PADRÍ POLLÓS

MIRAR EL VESTIT DE NÚVIA

FER EL CALVARI

EL ROTGLE-FER ROTGLE

TOCS: DE MAITINES, DE MISSA, DE FOC

SENYAL DE MORT

L’AVEMARIA

REVOLTAR

LES CANELETES

DIA DE CENDRA

ÉS UN DIMONI-DIMONI PLOMAT

PILONS-EMPILAR

CANYISSOS

CABÀS

CASSA-CASSETA

BULLIR LA CALDERA

L’ESCALDADOR

TALLA O NO TALLA?

ECAMPAR EL RAÏM AL CANYÍS

ELS RENDEROS

FORNET

RIU-RAU-SEQUER

SERANDES

PINATELLS

POSA-LI MÉS SOSA –LLEIXIU

EL BOU-LES ESTORES

GIRAR LA PANSA AMB GAFES

BANYAR LA PANSA

PLEGAR PANSA

COLLIR CABREROTS

LA CAIGUDA DEL PÀMPOL

DESBROSTAR-ENSOFRAR

ENSOFATAR

JA PINTA EL RAÏM

SI EN VOLS MÉS, PARA EL CABÀS

LA PORCA-FER FOC A LA CALDERA

MIGUEL VIVES
CRONISTA OFICIAL DE GATA DE GORGOS

 
La Asociación Cultural Alicante Vivo se reserva el derecho de moderación, eliminación de comentarios malintencionados, con lenguaje ofensivo o spam. Las opiniones aquí vertidas por terceras personas no representan a la Asociación Cultural Alicante Vivo.