22 febrero 2008

JAUME ROIG I CALLOSA D'EN SARRIÀ

Un dels autors més grans de la llengua catalana, del segle d'or de les lletres valencianes és Jaume Roig.
Parlem d'ell no perquè fos d'Alacant, sinó perquè la seua obra mestra "L'Espill" va ser escrita a Callosa d'en Sarrià. L'escriptor va fugir de la ciutat de València, que estava patint un brot de pesta, i es va instal·lar a aquesta localitat de La Marina per a enginyar un dels llibres més ressenyats a la literatura en la nostra llengua.


Manuscrit de L´Espill

L'Espill o Llibre de les dones és escrita al voltant de 1460, el mateix any que Joanot Martorell va començar a escriure el seu Tirant lo Blanc. Jaume Roig hi parla en primera persona narrativa i s'adreça a Baltasar Bou, nebot seu en la ficció, per explicar-li com l’han maltractat les dones al llarg de la seva dissortada vida i per convèncer-lo que n’ha de viure al marge per obtenir la salvació. L'obra és una llarga diatriba contra les dones, que són totes vils, tret d'Isabel Pellicer (l'esposa real de Jaume Roig) i de la Mare de Déu. Seguint la tradició narrativa romànica, l'Espill està escrit en més de 16.000 versos de quatre síl·labes, que rimen de dos en dos. Només se'n conserva un manuscrit, tot i que durant el segle XVI fou imprés tres vegades, la qual cosa prova el seu èxit.

 
La Asociación Cultural Alicante Vivo se reserva el derecho de moderación, eliminación de comentarios malintencionados, con lenguaje ofensivo o spam. Las opiniones aquí vertidas por terceras personas no representan a la Asociación Cultural Alicante Vivo.