19 diciembre 2008

LA TORRE Y LAS CAMPANAS DE SANT MIQUEL ARCÀNGEL DE GATA DE GORGOS

Les quatre campanes de la torre de l´església parroquial de Sant Miquel Arcàngel de Gata de Gorgos i la campana de “les hores” ja tornen a fer la seua funció dins de la vida religiosa, social i local del poble. Aquests instruments han estat durant quatre mesos, pràcticament, sent la notícia del poble i són històrics els moments tan espectaculars que s´han pogut viure.
Des de dijous dia 4 de setembre de 2008, les campanes van emmudir per a ser renovades, que bona falta feien. Durant tres mesos, els feligresos no escoltaren el repic dels quatre instruments que cridaven al culte, al compliment dominical, a les grans festes solemnes, als aconteixements diaris de la vida religiosa i social d´aquesta població central de la Marina AltaDesde la “Micaela”, la més gran de les campanes, a  “Nuestra Señora de los Dolores”, les quatre necesitaven d´una reforma i els ha tocat ja. Sense oblidar la campana municipal, la de l´Ajuntament, la de “les hores”, que sobrevivint a la guerra civil espanyola, era la que marcava amb el seu toc el pas del temps al poble de Gata.


Ara ja estan de tornada a casa les campanes i just ahir diumenge eren beneïdes pel bisbe auxiliar de València, Esteban Escudero. Han tornat reparades tres i refundides altres dos. Ara es poden ja escoltar, com es va fer amb volteig prolongat ahir al migdia, celebrant la Confirmació de 29 joves de la parròquia.
Les primeres festes nadalenques amb campanes renovades tindran sons especials. La Nit de Cap d´Any es viurà d´una altra manera baix de la torre, escoltant els repics de les quatre campanes.

CRONOLOGIA de les campanes de Gata
 
  
  
 

1858: Es fon i s´instal·la la campan de les hores, la més antiga de la torre parroquial, nomenada “Sebastiana”.
1897: Tant el campanar com la façana de l´església són de pedra de silleria. La torre és baixa i no té remat.
1940: Passada la guerra civil (1936-1939), quan Gata té 4.227 habitants, es fonen tres campanes per a la torre : Micaela, Pilar y Cristo Rey. El contracte de l´adquisició d´aquestes data d´aquest any. En ell “se obligan a comprar a razón de siete pesetas con cincuenta céntimos kilo por el peso convenido”.
5-8-1940: El dia de la vespra de la festa del Santíssim Crist, el rector pàrroco N´Alejo Sendra Tarrazó procedeix a la benedicció de les campanes a la Plaça de l´Església.A l´acta parroquial es dona compte de que l´acte estigué amenitzat “por la Banda musical de la población” i que “hallándose congregadas en la Plaza de la Iglesia las Autoridades, el clero y el pueblo” es procedí a la benedicció. Aquestes havien estat construïdes a València per En Manuel Roses Santos. La campana major se l´imposà el nom de Micaela i té un pes aproximat de 1.000 kg. La segona se li diu Cristo Rey i pesa 650 kg. i la tercera porta per nom Nuestra Señora del Pilar, amb un pes de 450 kg.

 
  
  
11-7-1941: Es benedix la campana més menuda de la torre. Aquesta és l´acta parroquial: “En Gata de Gorgos a once de julio de mil novecientos cuarenta y uno, gobernando la Iglesia de Dios, el Papa Pío XII, siendo Arzobispo de Valencia el Excmo. Sr. Dr. D. Prudencio Melo Alcalde, Párroco de este Curato D. Alejo Sendra Tarrazo, Alcalde de esta localidad D. Vicente Signes Bolufer y Juez municipal de la misma D. José Pedrós Pedrós, el Excmo. y Rdmo. Padre Emilio Lissón Chávez, de la Congregación de la Misión, Arzobispo Titular de Methymna, bendijo la campana pequeña de la torre parroquial imponiéndose el nombre de "Nuestra Señora de los Dolores", construida en Valencia por D. Manuel Roses Santos, costeada por las familias Juan, María y José Salvá y apadrinada por Antonio Salvá Signes y Rosa María Salvá. En fe de lo cual y para conocimiento de los venideros firman conmigo la presente las Autoridades y padrinos. Alejo Sendra Tarrazo   Párroco, Padrino Antonio Salvá Signes, Madrina.” L´observació que es feia a 1897 de que la torre del campanar era menuda, la recull el rector En Vicente Llopis Bertomeu ya en el siglo XX. De 1962 a 1963 es realitzen les obres d´elevació de la mateixa i amb ella també de les campanes.
22-10-1962 a 16-2-1963: Donada la crudesa d´eixe hivern i la inclemència del temps es perden varies setmanas de treball. El cost total de les obres pujà a 222.349 pessetes, sense contar els jornals de prestació personal. L´obrer encarregat fou En José Soler Signes i l´obrer segon, Miguel Simó Mengual, actuant de manobres, Juan Monfort Diego i José Ferrandis Mestre.

 
  
  
 

19-3-1987: Un succés perturbà el repic i volteig de les campanes de la torre. Cau a la plaça el badall d´una de les campanes, la “Nuestra Señora del Pilar”, la tercera en tamany. No va ocasionar desgràcies personals.
Març-1988: L´Ajuntament decidí que es col·locaren dos reixes protectores a la part davantera de la torre, per tal de garantir la seguretat del campanar.
4-9-2008: Dijous. S´emporten les cinc campanes de la torre de l´església parroquial de Sant Miquel Arcàngel de Gata de Gorgos. Des de la “Micaela”, la més gran de les campanes, fins la   “Nuestra Señora de los Dolores” i la campana de les hores, la més antiga, la “Sebastiana”, les cinc necessitaven d´una reforma. L´expectació per la seua baixada del campanar va ser enorme, moltíssima gent va ser testimoni d´aquell fet.
28-11-2008: Tornen les cinc campanes. La de “les hores”, la Rosa Sebastiana, la més antiga, la que no revolta i sols toca, ha estat reparada en un taller alemany especialitzat en aquest tipus de treballs. La gran “Micaela” i la “Nuestra Señora del Pilar” han estat reparades al taller de Massanassa (València) de “2001 Técnica y Artesanía, S.L.”. Finalment, “Cristo Rey” y “Nuestra Señora de los Dolores” han estat completament refundides i fetes de nou.
Del 28-11 al 3-12/2008: S´exposen al veïnat les cinc campanes a l´interior de l´església. Moltes persones es sorprenen del volum, l´epigrafia que porten, els padrinatges i els símbols.
3-12-2008: De nou, amb una gran expectació, són pujades al seu lloc de la torre i instal·lades les cinc campanes.
14-12-2008: Són beneïdes des de baix a la plaça les campanes, pel bisbe auxiliar de València, Esteban Escudero.

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
MIGUEL VIVES SIGNES
CRONISTA DE GATA DE GORGOS

¿ERES DE GATA DE GORGOS?
¿QUIERES PARTICIPAR CON NOSOTROS?
MANDA TUS FOTOS ANTIGUAS, ACTUALES O DOCUMENTOS A:
provinciadealicante@ono.com

 alicantevivo@ono.com

 
La Asociación Cultural Alicante Vivo se reserva el derecho de moderación, eliminación de comentarios malintencionados, con lenguaje ofensivo o spam. Las opiniones aquí vertidas por terceras personas no representan a la Asociación Cultural Alicante Vivo.